RI Foresight Club

Curator of the Philosophy Cafe of Providence

viet

Tôi xin giới thiệu, đây là một cuốn sách mà tất cả, các học sinh cũng như sinh viên và những bậc cha mẹ, cần phải có. Chúng ta thường hỏi, “tại sao con mình nghe lời bạn bè nhiều hơn cha mẹ?” Cuốn sách này là câu trả lời cho cha mẹ và cũng là tương lai cho các sinh viên học sinh. Hiện tại sách bằng tiếng Anh nhưng sau này sẽ được phát hành bằng nhiều thứ tiếng khác, trong đó có tiếng Việt.

  • Để bước vào đời một sinh viên cần có những kỹ năng gì để xây dựng tương lai tươi sáng và phát triển lâu bền?
  • Cuốn sách này sẽ là kim chỉ nam cho một học sinh bắt đầu bước chân vào môi trường đại học.
  • Những bậc cha mẹ cần có cuốn sách này để làm thế nào giúp cho con em mình chọn đúng đường trong tương lai và mình có thể hòa mình với con mình một cách dể dàng.
  • Đây là một món quà cho cha mẹ, tặng cho con cái và ngược lại… rất quí.

Sau đây là một trích đoạn của cuốn sách tiếng Anh…

“Others are unable to love you if you do not express your ideal self. Unfortunately, there is no broad agreement on a definition of love. Reconciling disagreements on this issue is very important because if love means different things to different people, it is difficult to appropriately love one another. Creating a common understanding of love is a difficult task because it involves giving a direct, practical, and cogent answer to the following questions without resorting to gimmickry: what is love? What is it made of; how does it work; is there an expected outcome; how do we discharge the power of love; who does or does not
love me; whom do I love?”

Sau đây là lời dịch tạm cho đoạn văn trên…

Những người khác không thể yêu tôi nếu tôi không thể hiện thế nào là lý tưởng cho bản thân mình. Thật không may, chúng ta chưa thỏa thuận rộng rãi về một định nghĩa nhất định cho tình yêu. Hòa giải bất đồng về vấn đề này rất quan trọng bởi vì nếu tình yêu có ý nghĩa khác nhau đối với mọi người, thì rất khó để yêu thương lẫn nhau một cách hợp lý. Tạo ra một sự hiểu biết chung về tình yêu là một nhiệm vụ khó khăn bởi vì nó liên quan đến việc đưa ra một câu trả lời trực tiếp, thiết thực và có ý nghĩa cho những câu hỏi sau đây mà không cần phải dùng nhiều lời dài dòng: tình yêu là gì? nó có những phần tử nào; nó hoạt động ra sao; kết quả mong đợi là gì; làm thế nào để chúng ta phát xuất sức mạnh của tình yêu; ai là người hiện thực không yêu tôi; ai là người tôi hiện đang yêu?”


Sách này mua ở đâu trên web?

Cuốn sách tựa là, THUMOS — Adulthood, Love & Collaboration, do hai người viết chung, ông Mark Canny và ông Nickantony Quach, hiện có bán ở Mỹ (USA) trong dạng paperback qua trang web dưới đây của Amazon.com:

Sách này hiện có bán ở Mỹ (USA) trong dạng hardcover qua trang web dưới đây của Barnes & Noble:

Sách này hiện có bán ở nước Anh (UK) trong dạng paperback qua trang web dưới đây của Amazon.com:

Sách này hiện có bán ở nước Đức (Germany) trong dạng paperback qua trang web dưới đây của Amazon.com:

Sách này hiện có bán ở nước Pháp (France) trong dạng paperback qua trang web dưới đây của Amazon.com:

Sách này hiện có bán ở nước Tây Ban Nha (Spain) trong dạng paperback qua trang web dưới đây của Amazon.com:

Sách này hiện có bán ở nước Ý (Italy) trong dạng paperback qua trang web dưới đây của Amazon.com:

Sách này hiện có bán ở nước Nhật (Japan) trong dạng paperback qua trang web dưới đây của Amazon.com:


Edit

%d bloggers like this: